Hotel Norge by Scandic

Arrangør: Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening

Velkommen til Bergen

i

Seminar, kollegasamling og generalforsamling er avlyst. Vi vil komme tilbake med mer informasjon.

Velkommen til byen mellom de syv fjell og #Muskelskjelettseminar2020, torsdag 12. – lørdag 14. mars. Temaet i 2020 er «Når ryggen tar styringen», og det er lagt opp til et innholdsrikt fagprogram . Målgruppen for seminaret er helsepersonell med interesse for undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettsystemet, og det er samlet et knippe engasjerte foredragsholdere fra ulike fagmiljøer og med ulik faglig bakgrunn.

For manuellterapeuter og manuellterapistudenter arrangeres det, tradisjonen tro, valgfri kollegasamling dagen før selve seminaret starter (dvs. torsdag 12. mars). Temaet er  «God journalføring og dokumentasjon» og kursholder er Geir Are Nedrelid, fysioterapeut og seniorrådgiver fra HELFO Veiledning.

Det sosiale er heller ikke glemt, og på fredag blir det «Get together» på Wesselstuen – et steinkast unna konferansehotellet. På lørdag blir det bankettmiddag med taler, prisutdelinger, musikk og god stemning. Forøvrig er Bergen en sjarmerende by, og hotellets sentrale beliggenhet legger til rette for at det kan skapes gode minner både faglig og sosialt.

Velkommen til faglig innholdsrike og trivelige dager i Bergen, 12. – 14. mars 2020!

FORELESERE

Disse foreleserne kommer på seminaret, kommer du?

Ingvard Wilhelmsen
plus

Ingvard Wilhelmsen

Universitetet i Bergen

Olaf Randall Fjeld
plus

Olaf Randall Fjeld

Oslo Universitetssykehus

Tor Magne Madland
plus

Tor Magne Madland

Haukeland Universitetssjukehus

Borrik Schjødt
plus

Borrik Schjødt

Haukeland Universitetssjukehus

Elisabeth Bjelland
plus

Elisabeth Bjelland

OsloMet

Svein Løkhaug
plus

Svein Løkhaug

NIMI

Olav Frode Aure
plus

Olav Frode Aure

Larvik Fysioterapi

Geir Are Nedrelid
plus

Geir Are Nedrelid

HELFO Veiledning

Haakon Taule Nordli
plus

Haakon Taule Nordli

Aleris Røntgen Bergen

Rune Birketvedt
plus

Rune Birketvedt

Kysthospitalet Hagevik

Agneta Emma Iversen
plus

Agneta Emma Iversen

NAV

Geir Samland
plus

Geir Samland

Aspit

Ole-Vidar Andersland
plus

Ole-Vidar Andersland

TrinnVis

FAGPROGRAM

Seminaret har i 2020 to dager med faglig program, fredag og lørdag. For manuellterapeuter og manuellterapistudenter er det i tillegg valgfri kollegasamling torsdag, som tidligere. Med forbehold om endringer.

Registrering

For de som skal delta på kollegasamlingen torsdag 12. mars er det registrering på seminarhotellet Hotel Norge by Scandic på torsdag fra kl. 12.00 til kl. 13.30. Seminarhotellets adresse er Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen. For deltakere på kollegasamlingen vil det være enkel matservering fra kl 12.30 til 13.30.

Kollegasamling (Valgfritt)

For manuellterapeuter og manuellterapistudenter. To temaer tas opp: 1) God journalføring og dokumentasjon Kursholder er Geir Are Nedrelid, fysioterapeut og seniorrådgiver fra HELFO Veiledning. 2) EPJ-løftet Ved takstforhandlingene avsettes midler til «EPJ-løftet», som er et spleiselag mellom NMF, NFF, PFF og Staten/KS. EPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT-verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling. 1. Aspit har fått oppdraget med å utvikle bilde i EPJ for alle journalleveran-dørene. Geir Samland fra Aspit orienterer om resultatet. 2. TrinnVis har nylig inngått et samarbeid med EPJ-løftet. Ole-Vidar Andersland fra Trinnvis informerer om nyutviklet Internkontrollsystem for manuellterapeuter.

Ole-Vidar Andersland

Ole-Vidar er kommunikasjonsansvarlig i TrinnVis. Dette er et program laget av helsearbeidere for helsearbeidere og ser derfor problemstillingene fra et praktisk ståsted.

Geir Samland

Geir har vært ansatt i Aspit siden 2005 og har jobbet med journalsystemene PsykBase og Physica og tilhørende moduler. Han har holdt mange kurs og seminarer for kundene som bruker Aspit sine systemer. Geir deltar også på kongresser som blir arrangert av de forskjellige yrkesgruppene innen helse. Geir er også leder av marked/salg avd. i […]

Geir Are Nedrelid

Geir Are Nedrelid er er utdannet fysioterapeut med Master i organisasjon og ledelse. Han har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten som fysioterapeut og leder. Siden 2012 har Geir Are arbeidet i Helfo med kontroll, og informasjon og veiledning, spesielt innenfor fysioterapiområdet.

Generalforsamling i Manuellterapeutenes Servicekontor

Generalforsamlingen behandler følgende saker:

 1. valg av ordstyrer/referent
 2. beretninger
 3. årsregnskap
 4. serviceavgift
 5. budsjett
 6. valg av styre med vararepresentanter
 7. valg av valgkomité
 8. valg av revisor og godtgjøring til revisor
 9. evt godtgjøring til styreleder og styremedlemmer
 10. andre saker som er nevnt i innkallingen
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Frist for innsending av saker til generalforsamlingen: 3. februar 2020

Registrering

For de som ikke skal på kollegasamling 12. mars er det registrering fredag 13. mars fra kl. 08.00. Seminarhotellets adresse er Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen.  

Åpning av seminaret

Seminaret åpnes ved at sangerinnen Tomine Mikkeline Eide slår an tonen. Tomine Mikkeline er 22 år og en klassisk skolert sopran fra Bergen. Som fem åring begynte hun å ta cellotimer. Ti år gammel begynte hun i tillegg å ta sangtimer. Året etter ble hun tatt opp i Bergen Kulturskole sitt Talentprogram i klassisk sang. To ganger har Tomine fått 1. pris i Ungdommens Musikkmesterskap på Musikkhøgskolen i Oslo, sist gang med 25 av 25 mulige poeng. Juryen sin tilbakemelding om Tomine sin fremførelse var følgende: "Du har kommet utrolig langt når det gjelder sangteknisk forståelse. Du har en besnerende klang. Vi fikk gåsehud! Du har musikalitet, god frasering og god tekst forståelse. Flott register. Du er et fabelaktig talent!" Eide har vært solist i Grieghallen ved flere anledninger, blant annet med Bergen Filharmoniske Orkester. Hun har også opptrådt under Festspillene i Bergen. I forbindelse med nobelprismottager Malala Yousafzai sitt norgesbesøk i juni 2014 sang Eide under en seremoni i Oslo. I tillegg opptrådte hun i forbindelse med Nobels fredsprisutdeling i desember 2014 på en festkonsert i Gamle Logen hvor Yousafzai og Kailash Satyarthi var tilstede. I oktober 2014 var Eide på sin første turné. Hun var support- og oppvarmingsartist på Aled Jones sin tre ukers turné i England og Wales. Hun har vært solist med Bergen Nord Kammerkor, sunget for dronning Sonja og statsminister Erna Solberg flere ganger.  Debutalbumet "Tomine Mikkeline" fikk en femmer på VG-terningen, og anmelderen lurte på om vi hadde fått en ny "Sissel" fra Bergen. [caption id="attachment_1443" align="alignnone" width="2000"] Tatt av Jan Henning, Studio 1 Fotografene[/caption]  

Inflammatoriske ryggsykdommer i bekken/columna: Spondyloartritter

Spondyloartritter (SpA) er en gruppe kroniske, inflammatoriske tilstander i rygg- og bekkenledd (aksial SpA) eller i ekstremitetsledd/enteser (perifer SpA). Diagnose og behandlingsoppstart fastsettes av revmatolog. I foredraget gjennomgås symptomer og tester som kan brukes for å avdekke tegn på SpA. Forslag til behandling gjennomgås også. Alle med aksial spondyloartritt anbefales kondisjons- og styrketrening samt tilpassede tøyningsøvelser. Medikament som NSAIDs kan også gi god symptomlindring og brukes i sykdomsaktive perioder. Kortisoninjeksjon er aktuelt ved perifer artritt, likeledes sykdomsmodifiserende medikament som Metotreksat ol.

Tor Magne Madland

Tor Magne Madland har arbeidet ved Revmatologisk avd Haukeland Universitetssykehus fra 1993, og ble spesialist i revmatologi i 1997. Madhand tok PhD i 2007 med avhandling om ulike aspekter ved revmatoid artritt og psoriasisartritt. Faglig hovedinteresse er perifere og aksiale spondyloartritter, men han arbeider bredt med utredning og behandling av ulike inflammatoriske og immunologiske systemsykdommer.

Kaffepause – besøke utstillere

Prolapskirurgi: Rygglidelser fra en nevrologs perspektiv

Nevrolog Olaf Fjeld vil i dette foredraget gjennomgå hvilke pasienter som bør opereres for deres ryggprolapser. I tillegg vil fordeler og ulemper ved kirurgi vs. en konservativ tilnærming berøres, samt komplikasjoner og forventet resultat ved prolapskirurgi i Norge. Viktig informasjon som behandler, såvel som viktig informasjon som pasient, vil også gjennomgås.

Olaf Randall Fjeld

Olaf Fjeld er utdannet lege ved Trinity College Dublin, Irland. Han er spesialist i Nevrologi og arbeider til vanlig ved Oslo Universitetssykehus. Han har skrevet en rekke artikler om isjias i kjente internasjonale rygg-tidsskrifter. 

Lunch med utstillerpause

Korsryggsmerter – et tverrsnittsstudie

Foreleser presenterer en studie som undersøker sammenhengen mellom score på ulike tester, varighet av smerter og arbeidstatus hos pasienter med lave korsryggsmerter (LBP). Resultatene viser at varighet av LBP ikke påvirker grad av smerte, funksjon eller bevegelsesangst (fear avoidance) hos noen av gruppene. Pasienter med akutte smerter har signifikat dårligere lumbal mobilitet, mens pasienter med kroniske smerter hadde signifikant flere mentale bekymringer (mental distress). Sykmeldte pasienter hadde signifkant dårligere score på alle tester, unntatt lumbal mobilitet. Bevegelsesangt er den viktigste faktoren blant sykmeldte. Forbindelsen mellom smerte og bevegelsesangst var sterkest blant sykmeldte og i pasienter med langvarige smerter.

Olav Frode Aure

Olav Frode Aure var ferdigutdannet manuellterapeut i 1991 og tok mastergrad i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, UiB, i 2010. Han har parallelt med klinisk praksis drevet med forskning og publisert artikler i Spine (2003) og Fysioterapeuten (2013). Aure har også en videreutdanning fra UiB i ultralyddiagnostikk inkludert injeksjonsbehandling i 2014.  

Kaffepause – besøke utstillere

Smerter og smerteopplevelse

Psykologiske forhold er helt sentrale hos pasienter med langvarige smerteplager.De frykter at smertene er farlige, er oppgitte over at det ikke finnes gode lindrende tiltak og blir nedstemte på grunn av dårlig søvn og redusert livskvaliteSmerte er en subjektiv opplevelse. Man vet etter hvert at både kognitive, emosjonelle og historiske forhold påvirker smerteplage og smerteutvikling. Forebygging og behandling av smerter, inkludert ryggsmerter med og uten god somatisk forklaring, kommer som regel til kort hvis man ikke tar hensyn til både somatiske, psykologiske og sosiale forhold. Velmente kommenterer fra helsearbeidere kan bidra til å forverre en smerteplage, mens enkle innspill kan bidra til redusert smerteplage og økt funksjon. I foredraget blir det vist hvordan psykologiske forhold kan påvirke smerteplage, og hvordan dette kan brukes ved behandling av pasienter med langvarige smerter.

Borrik Schjødt

Borrik Schjødt er psykolog og har arbeidet ved Seksjon smertebehandling og palliasjon ved Haukeland Universitetssjukehus siden 1993. Han er spesialist i voksenpsykologi og i samfunnspsykologi, og leder fagutvalg for klinisk helsepsykologi i Norsk Psykologforening. Han har lang erfaring i arbeid med pasienter med langvarige smerter, med palliative smerter og akuttsmerter.

Utstillerpause

“Sjef i eget liv” – del 1

Ingvard Wilhelmsen er opptatt av folks holdninger, og vil i dette foredraget snakke om holdninger til grubling og bekymring, smerter, usikkerhet, risiko, liv og død. Videre vil Wilhelmsen gå mer spesifikt inn på hvilken betydning våre holdninger til grubling og bekymring har på smerteopplevelsen.

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 23 år drevet en liten Hypokonderklinikk ved Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han har skrevet flere bøker, bl.a. ”Livet er et usikkert prosjekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Kongen anbefaler” og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”.

Kaffepause – besøke utstillere

“Sjef i eget liv” – del 2

Ingvard Wilhelmsen er opptatt av folks holdninger, og vil i dette foredraget snakke om holdninger til grubling og bekymring, smerter, usikkerhet, risiko, liv og død. Videre vil Wilhelmsen gå mer spesifikt inn på hvilken betydning våre våre holdninger til grubling og bekymring har på smerteopplevelsen.

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 23 år drevet en liten Hypokonderklinikk ved Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han har skrevet flere bøker, bl.a. ”Livet er et usikkert prosjekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Kongen anbefaler” og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”.

“Get-together”

"Get-together" arrangeres på Wesselstuen. Les mer om arrangementet under avsnittet "Sosialt program" nedenfor.

Muskel- og skjelettprisen 2020: Presentasjon av bidrag

Muskel og skjelettprisen er norsk manuellterapis forskningspris. De beste innsendte bidragene blir invitert til å presentere sine studier i løpet av denne morgenøkten. Vinneren av prisen blir kåret av fagjuryen lørdag kl. 16.00, og prisen vil utdeles av representant for sponsorene som har bidratt til å gjøre denne prisutdelingen mulig.

Sykmelding ved akutte og kroniske ryggplager

Muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sykefravær og utgjorde 33 prosent av alle sykefraværstilfellene i 3. kvartal 2019, selv om psykiske lidelser som sykmeldingsdiagnose har økt de siste årene. Rygglidelser utgjør cirka 27 % av muskel-skjelettdiagnosene ved sykefravær, og vi ser store forskjeller i varighet på landsbasis og mellom fylkene. Jo lenger et sykefravær varer, jo større sannsynlighet er det for at den sykmeldte ikke kommer tilbake til sin vanlige jobb, eller ikke kommer tilbake til arbeid i det hele tatt. Tett oppfølging på arbeidsplassen og god dialog mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder og NAV er viktige forutsetninger for at den sykmeldte skal komme raskere tilbake i arbeid. Helsedirektoratet og NAV har i samarbeid utviklet verktøy som skal være til hjelp, og bidra til kvalitet i sykmeldingsarbeidet: «Faglig veileder for sykmeldere, med diagnosespesifikke anbefalinger» og «Statistikk for sykmeldere». I forbindelse med den nye IA-avtalen 2019-2022 er det flere virkemiddel med tanke på å redusere og forebygge sykefravær. Et av disse er HelseIArbeid, et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV, som skal bidra til en raskere avklaring, og tilbakeføring til arbeid, av sykmeldte med lettere psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser. sjon kommer.

Agneta Emma Iversen

Cand. med 1987. Spesialist arbeidsmedisin 1995, sideutdanning: idrettslege Nimf, og flylege. Arbeidet som bedriftslege siden 1989 i store, både private og offentlige, virksomheter (Regjeringskvartalet, Storebrand, SAS og Nordea). 15 års lederfaring. Siden august 2016 overlege i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Lunch med utstillerpause

Manuellmedisinske teknikker for smertelindring

Diskusjonen rundt bruk av manuelle teknikker i behandlingen av smerte er til tider polariserende. Nyere kunnskap om årsaksmekanismer for manuelle teknikker, samt den individuelle smerteopplevelsen har utfordret eldre behandlingsmodeller. Dette har brakt med seg mer frihet og muligheter for kreativitet hos den enkelte behandler, men trolig også mer usikkerhet i hvordan manuelle teknikker passer inn i en moderne behandlers hverdag. Dette foredraget vil fokusere på behandlingsteknikker for lumbalcolumna som er brukt i inn og utland av manuellterapeuter og deres rolle i et behandlingsforløp.

Svein Løkhaug

Svein Løkhaug er manuellterapeut og jobber til daglig klinisk på NIMI. Han har erfaring med en variert pasientpopulasjon hovedsakelig med smerter og funksjonsnedsettelse i muskel og skjelettsystemet. Han har også i flere år vært tilknyttet skøytelandslaget og er tilknyttet yngre rekruttlandslag i friidrett.

Kaffepause – besøke utstillere

Bekkensmerte etter graviditet og forløsning: Forløp, differensialdiagnostikk og henvisning

Elisabeth K. Bjelland (manuellteraput og PhD) vil i sitt foredrag ta opp mulige årsaker til hvorfor noen kvinner har smerter i bekkenet etter graviditet og forløsning, og hva som er det naturlige forløp. Hun vil også ta opp diagnostikk og differensialdiagnostikk, og spørsmål om når og til hvem man bør henvise disse pasientene. Bjelland har studert bekkensmerter under og etter graviditet blant nesten 100 000 kvinner som deltok i Den norske mor og barn-undersøkelsen. For å forebygge langvarige smerter, er hun er opptatt av at kvinnene fanges opp av helsepersonell på et tidlig tidspunkt og at de får riktig diagnose, adekvate råd og god rehabilitering. 

Elisabeth Bjelland

Manuellterapeut Elisabeth K. Bjelland (PhD) er førsteamanuensis ved  Institutt for fysioterapi, OsloMet.

Utstillerpause

Radiologi: Degenerative forandringer og alvorlig patologi

I foredraget vil Haakon snakke om:

 • Degenerative lidelser
 • Infeksjoner og svulster
 • Vanlige bifunn
 • Valg av modalitet

Haakon Taule Nordli

Haakon T. Nordli er lege, spesialist i radiologi. Arbeider som radiolog ved Aleris Helse Bergen. Interessefelt er nevroradiologi.

Kaffepause – besøke utstillere

Ryggkirurgi del 1

Mer informasjon kommer. 

Rune Birketvedt

Birketvedt har drevet med ryggkirurgi siden 1995, både elektivt og akutt.  Studerte medisin i Tromsø fra 1982. Arbeidet ved Lærdal Sjukehus 1990-95 (turnustjeneste, etterfulgt av assistentlegestilling ved kirurgisk avdeling). Siden 1995 arbeidet ved Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssjukehus/Kysthospitalet i Hagevik: 1995-1998 ved Kysthospitalet med elektiv ortopedisk kirurgi, 1998-2002 ved Ortopedisk-traumatologisk avdeling, Haukeland, vesentlig traumatologi (som assistentlege […]

Kaffepause – besøke utstillere

Ryggkirurgi del 2

Rune Birketvedt

Birketvedt har drevet med ryggkirurgi siden 1995, både elektivt og akutt.  Studerte medisin i Tromsø fra 1982. Arbeidet ved Lærdal Sjukehus 1990-95 (turnustjeneste, etterfulgt av assistentlegestilling ved kirurgisk avdeling). Siden 1995 arbeidet ved Ortopedisk Klinikk, Haukeland Universitetssjukehus/Kysthospitalet i Hagevik: 1995-1998 ved Kysthospitalet med elektiv ortopedisk kirurgi, 1998-2002 ved Ortopedisk-traumatologisk avdeling, Haukeland, vesentlig traumatologi (som assistentlege […]

Utdeling av Muskel og skjelett-prisen og avslutning

Vinneren av muskel og skjelett-prisen 2020 presenteres.

Bankett

Bankett arrangeres på seminarhotellet. Les mer om arrangementet under avsnittet "Sosialt program" nedenfor.

This is custom heading element

SOSIALT PROGRAM

Fredag: Get-together på Wesselstuen

Etter fagprogrammet kan de som ønsker det bli med ut og spise på Wesselstuen. Wesselstuen har en over 60-årig historie og er sentralt beliggende ved Øvre Ole Bulls plass, like i nærheten av seminarhotellet. Denne kvelden vil det bli servert et godt måltid i en uformell og hyggelig setting. Inkludert er hovedrett, dessert og to enheter alkohol. Påmelding gjøres i seminarpåmeldingen. Det er et begrenset antall plasser, og plass kan ikke garanteres ved etterregistrering.

Pris Get-together: 750,-

 

Lørdag: Bankett på Hotel Norge by Scandic

Lørdagskvelden er det duket for bankett! Hvite duker og pent antrekk er en selvfølge. Vi får her servert en utsøkt treretters meny med drikke. Etter banketten spiller Lazy opp til dans. Lazy spiller rockagitarmusikk fra 70-tallet som er dansbart og som swinger. Bandet består av Glen Paulsen trommer, Stefan Selchow på bass, Vallon Gabrielsen gitar, Jørgen Windelstad på gitar og Ole Marius Lund sang, munnspill. Sistnevnte arbeider for øvrig som manuellterapeut på Jæren når han ikke spiller og synger.

 Det er begrenset antall plasser og påmelding gjøres i seminarbestillingen.

Pris bankett: 1050,-

This is custom heading element

hei

This is custom heading element

SEMINARHOTELL

Hotel Norge by Scandic åpnet første gang i 1885, og har siden åpningen vært et ikon og et av Bergens mest prominente hoteller. I 2018 gjenåpnet hotellet etter en omfattende totalrenovering, og er nå blitt et ikonisk og moderne hotell og en livlig møteplass der det lokale møter det internasjonale i en levende og unik atmosfære.

For deltakere på seminaret har vi fremforhandlet en spesielt god pris med hotellet. Prisen er kun tilgjengelig ved bestilling av hotellrom gjennom påmeldingsportalen.

Hotel Norge by Scandic
Nedre Ole Bullsplass 4
Bergen

PRISER OG PÅMELDING

Frist for early bird er 15. desember 2019, etter denne datoen øker seminaravgiften. Blant de som melder seg på i early bird-perioden vil det også trekkes ut en gratis weekend for to på Hotel Norge by Scandic.

Medlem

4950,-

Priser t.o.m. 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 4.350 kr
 • Kollegaveiledning torsdag: 950 kr

Priser etter 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 4.950 kr
 • Kollegaveiledning torsdag: 1.000 kr
PÅMELDING
Ikke-medlem

5950,-

Priser t.o.m. 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 4.950 kr
 • Kollegaveiledning torsdag: 950 kr

Priser etter 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 5.950 kr
 • Kollegaveiledning torsdag: 1.000 kr
PÅMELDING
STUDENT

2950,-

Priser t.o.m. 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 2.750 kr
 • Kollegaveiledning: 950 kr

Priser etter 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 2.950 kr
 • Kollegaveiledning: 1.000 kr
PÅMELDING

Priser og vilkår for sponsor og/eller utstiller, se eget punkt vedr. betingelser for utstillere.

KÅRINGER OG UTMERKELSER

KÅRINGER OG UTMERKELSER

Det er to kåringer på tverrfaglig seminar 2020:

Årets manuellterapeut

Kriteriene for å få prisen er at vedkommende er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor og har bidratt til å synliggjøre manuellterapi, enten via forskning, i media, gjennom fremragende klinisk praksis, gjennom utdanningsvirksomhet eller på annet vis. Frist for innsending av begrunnede forslag av kandidater er 1. mars 2020. Forslag med begrunnelse kan også sendes til info@manuellterapi.no. En jury oppnevnt av styrene i Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening velger blant de innkomne forslagene.

Muskel og skjelett-prisen

Muskel og skjelettprisen er norsk manuellterapis forskningspris. Prisen er på 20.000 kroner og deles ut på Servicekontorets tverrfaglige muskelskjelettseminarer hvert år. Statutter for prisen finnes her. Bidrag sendes mspris@manuellterapi.net innen 1. mars 2020.

 

 

 

 

FOR UTSTILLERE

FOR UTSTILLERE

Seminaret disponerer et område for utstillere og sponsorer. Området ligger i direkte tilknytning til konferansalen, noe som sikrer god eksponering og muligheter for å knytte kontakter med en stor andel av landets manuellterapeuter.

Sponsorer av Manuellterapeutenes Servicekontor har 6-8m2 vederlagsfritt utstillingsområde. For andre utstillere gjelder egne satser og betingelser. Ta kontakt med ansvarlig for utstillingsområdet dersom ditt firma ønsker å stille som utstiller.

hei

SPONSORER

Tverrfaglig seminar er sponset av:

Copyright 2018 Eventr. All rights reserved