Hotel Norge by Scandic

Arrangør: Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening

Velkommen til Bergen, og #Muskelskjelettseminar2020!

hei!

Velkommen til byen mellom de syv fjell og #Muskelskjelettseminar2020, torsdag 12. – lørdag 14. mars. Temaet i 2020 er «Når ryggen tar styringen», og det er lagt opp til et innholdsrikt fagprogram . Målgruppen for seminaret er helsepersonell med interesse for undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettsystemet, og det er samlet et knippe engasjerte foredragsholdere fra ulike fagmiljøer og med ulik faglig bakgrunn.

For manuellterapeuter og manuellterapistudenter arrangeres det, tradisjonen tro, valgfri kollegasamling dagen før selve seminaret starter (dvs. torsdag 12. mars). Temaet er  «God journalføring og dokumentasjon» og kursholder er Geir Are Nedrelid, fysioterapeut og seniorrådgiver fra HELFO Veiledning.

Det sosiale er heller ikke glemt, og på fredag blir det «Get together» på Wesselstuen – et steinkast unna konferansehotellet. På lørdag blir det bankettmiddag med taler, prisutdelinger, musikk og god stemning. Forøvrig er Bergen en sjarmerende by, og hotellets sentrale beliggenhet legger til rette for at det kan skapes gode minner både faglig og sosialt.

Velkommen til faglig innholdsrike og trivelige dager i Bergen, 12. – 14. mars 2020!

FOREDRAGSHOLDERE

Disse foreleserne kommer på seminaret, kommer du?

Ingvard Wilhelmsen
plus

Ingvard Wilhelmsen

Universitetet i Bergen

Olaf Randall Fjeld
plus

Olaf Randall Fjeld

Oslo Universitetssykehus

Tor Magne Madland
plus

Tor Magne Madland

Haukeland Universitetssjukehus

Borrik Schjødt
plus

Borrik Schjødt

Haukeland Universitetssjukehus

Elisabeth Bjelland
plus

Elisabeth Bjelland

Akershus universitetssykehus HF

Svein Løkhaug
plus

Svein Løkhaug

NIMI

Olaf Frode Aure
plus

Olaf Frode Aure

Larvik Fysioterapi

Geir Are Nedrelid
plus

Geir Are Nedrelid

HELFO Veiledning

Haakon Taule Nordli
plus

Haakon Taule Nordli

Aleris Røntgen Bergen

Ortoped
plus

Ortoped

Kysthospitalet Hagevik

FAGPROGRAM

Seminaret har i 2020 to dager med faglig program, fredag og lørdag. For manuellterapeuter og manuellterapistudenter er det i tillegg valgfri kollegasamling torsdag, som tidligere. Med forbehold om endringer.

Registrering

For de som skal delta på kollegasamlingen torsdag 12. mars er det registrering på seminarhotellet Hotel Norge by Scandic på torsdag fra kl. 12.00 til kl. 13.30. Seminarhotellets adresse er Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen. For deltakere på kollegasamlingen vil det være enkel matservering fra kl 12.30 til 13.30.

Kollegasamling (Valgfritt)

Kravene til dokumentasjon av refusjonskrav til HELFO er strenge. I en nylig publisert kontrollrapport av refusjonskrav for takstene A2a-f fremkommer imidlertid det fra stikkprøver at en stor andel av regningene ikke dokumenterer tilstrekkelig at refusjonsvilkår er oppfylt. HELFO vil på kollegasamlingen belyse: 

 • Avtale om direkte oppgjør med Helfo, rettigheter og plikter
 • Regelverk
 • Takstsystemet
 • Takster – gjennomgang av utvalgte takster
 • Egenandel/fritak for egenandel og pasientbetaling
 • Frikort tak 2 og rapportering av egenandeler
 • Dokumentasjon av refusjonskrav
Kollegasamlingen er valgfri og åpen for manuellterapeuter og manuellterapistudenter. Ønsker du å delta på kollegasamlingen er det et tillegg på 950,- (1.000,- etter 15.desember) som bestilles i tillegg ved påmelding. For deltakere på kollegasamlingen vil det være enkel matservering fra kl 12.30 til 13.30.

Geir Are Nedrelid

Geir Are Nedrelid er er utdannet fysioterapeut med Master i organisasjon og ledelse. Han har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten som fysioterapeut og leder. Siden 2012 har Geir Are arbeidet i Helfo med kontroll, og informasjon og veiledning, spesielt innenfor fysioterapiområdet.

Generalforsamling i Manuellterapeutenes Servicekontor

Generalforsamlingen behandler følgende saker:

 1. valg av ordstyrer/referent
 2. beretninger
 3. årsregnskap
 4. serviceavgift
 5. budsjett
 6. valg av styre med vararepresentanter
 7. valg av valgkomité
 8. valg av revisor og godtgjøring til revisor
 9. evt godtgjøring til styreleder og styremedlemmer
 10. andre saker som er nevnt i innkallingen
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Frist for innsending av saker til generalforsamlingen: 1. februar 2020

Registrering

For de som ikke skal på kollegasamling 12. mars er det registrering fredag 13. mars fra kl. 08.00. Seminarhotellets adresse er Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen.  

Åpning av seminaret

Inflammatoriske ryggsykdommer i bekken/columna: Spondyloartritter

Spondyloartritter (SpA) er en gruppe kroniske, inflammatoriske tilstander i rygg- og bekkenledd (aksial SpA) eller i ekstremitetsledd/enteser (perifer SpA). Diagnose og behandlingsoppstart fastsettes av revmatolog. I foredraget gjennomgås symptomer og tester som kan brukes for å avdekke tegn på SpA. Forslag til behandling gjennomgås også. Alle med aksial spondyloartritt anbefales kondisjons- og styrketrening samt tilpassede tøyningsøvelser. Medikament som NSAIDs kan også gi god symptomlindring og brukes i sykdomsaktive perioder. Kortisoninjeksjon er aktuelt ved perifer artritt, likeledes sykdomsmodifiserende medikament som Metotreksat ol.

Tor Magne Madland

Tor Magne Madland har arbeidet ved Revmatologisk avd Haukeland Universitetssykehus fra 1993, og ble spesialist i revmatologi i 1997. Madhand tok PhD i 2007 med avhandling om ulike aspekter ved revmatoid artritt og psoriasisartritt. Faglig hovedinteresse er perifere og aksiale spondyloartritter, men han arbeider bredt med utredning og behandling av ulike inflammatoriske og immunologiske systemsykdommer.

Prolapskirurgi: Rygglidelser fra en nevrologs perspektiv

Nevrolog Olaf Fjeld vil i dette foredraget gjennomgå hvilke pasienter som bør opereres for deres ryggprolapser. I tillegg vil fordeler og ulemper ved kirurgi vs. en konservativ tilnærming berøres, samt komplikasjoner og forventet resultat ved prolapskirurgi i Norge. Viktig informasjon som behandler, såvel som viktig informasjon som pasient, vil også gjennomgås.

Olaf Randall Fjeld

Olaf Fjeld er utdannet lege ved Trinity College Dublin, Irland. Han er spesialist i Nevrologi og arbeider til vanlig ved Oslo Universitetssykehus. Han har skrevet en rekke artikler om isjias i kjente internasjonale rygg-tidsskrifter. 

Lunch med utstillerpause

Korsryggsmerter – et tverrsnittsstudie

Foreleser presenterer en studie som undersøker sammenhengen mellom score på ulike tester, varighet av smerter og arbeidstatus hos pasienter med lave korsryggsmerter (LBP). Resultatene viser at varighet av LBP ikke påvirker grad av smerte, funksjon eller bevegelsesangst (fear avoidance) hos noen av gruppene. Pasienter med akutte smerter har signifikat dårligere lumbal mobilitet, mens pasienter med kroniske smerter hadde signifikant flere mentale bekymringer (mental distress). Sykmeldte pasienter hadde signifkant dårligere score på alle tester, unntatt lumbal mobilitet. Bevegelsesangt er den viktigste faktoren blant sykmeldte. Forbindelsen mellom smerte og bevegelsesangst var sterkest blant sykmeldte og i pasienter med langvarige smerter.

Olaf Frode Aure

Olaf Frode Aure var ferdigutdannet manuellterapeut i 1991 og tok mastergrad i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, UiB, i 2010. Han har parallelt med klinisk praksis drevet med forskning og publisert artikler i Spine (2003) og Fysioterapeuten (2013). Aure har også en videreutdanning fra UiB i ultralyddiagnostikk inkludert injeksjonsbehandling i 2014.  

Smerter og smerteopplevelse

Psykologiske forhold er helt sentrale hos pasienter med langvarige smerteplager.De frykter at smertene er farlige, er oppgitte over at det ikke finnes gode lindrende tiltak og blir nedstemte på grunn av dårlig søvn og redusert livskvaliteSmerte er en subjektiv opplevelse. Man vet etter hvert at både kognitive, emosjonelle og historiske forhold påvirker smerteplage og smerteutvikling. Forebygging og behandling av smerter, inkludert ryggsmerter med og uten god somatisk forklaring, kommer som regel til kort hvis man ikke tar hensyn til både somatiske, psykologiske og sosiale forhold. Velmente kommenterer fra helsearbeidere kan bidra til å forverre en smerteplage, mens enkle innspill kan bidra til redusert smerteplage og økt funksjon. I foredraget blir det vist hvordan psykologiske forhold kan påvirke smerteplage, og hvordan dette kan brukes ved behandling av pasienter med langvarige smerter.

Borrik Schjødt

Borrik Schjødt er psykolog og har arbeidet ved Seksjon smertebehandling og palliasjon ved Haukeland Universitetssjukehus siden 1993. Han er spesialist i voksenpsykologi og i samfunnspsykologi, og leder fagutvalg for klinisk helsepsykologi i Norsk Psykologforening. Han har lang erfaring i arbeid med pasienter med langvarige smerter, med palliative smerter og akuttsmerter.

Utstillerpause

“Sjef i eget liv” – del 1

Ingvard Wilhelmsen er opptatt av folks holdninger, og vil i dette foredraget snakke om holdninger til grubling og bekymring, smerter, usikkerhet, risiko, liv og død. Videre vil Wilhelmsen gå mer spesifikt inn på hvilken betydning våre holdninger til grubling og bekymring har på smerteopplevelsen.

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 23 år drevet en liten Hypokonderklinikk ved Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han har skrevet flere bøker, bl.a. ”Livet er et usikkert prosjekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Kongen anbefaler” og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”.

“Sjef i eget liv” – del 2

Ingvard Wilhelmsen er opptatt av folks holdninger, og vil i dette foredraget snakke om holdninger til grubling og bekymring, smerter, usikkerhet, risiko, liv og død. Videre vil Wilhelmsen gå mer spesifikt inn på hvilken betydning våre våre holdninger til grubling og bekymring har på smerteopplevelsen.

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 23 år drevet en liten Hypokonderklinikk ved Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han har skrevet flere bøker, bl.a. ”Livet er et usikkert prosjekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Kongen anbefaler” og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”.

“Get-together”

"Get-together" arrangeres på Wesselstuen. Les mer om arrangementet under avsnittet "Sosialt program" nedenfor.

Muskel- og skjelettprisen 2020: Presentasjon av bidrag

Muskel og skjelettprisen er norsk manuellterapis forskningspris. De beste innsendte bidragene blir invitert til å presentere sine studier i løpet av denne morgenøkten. Vinneren av prisen blir kåret av fagjuryen lørdag kl. 16.00, og prisen vil utdeles av representant for sponsorene som har bidratt til å gjøre denne prisutdelingen mulig.

Elektiv ryggkirurgi

Mer informasjon kommer. 

Ortoped

Mer informasjon kommer. 

Akutt ryggkirurgi

Mer informasjon kommer.

Ortoped

Mer informasjon kommer. 

Lunch med utstillerpause

Manuellmedisinske teknikker for smertelindring

Diskusjonen rundt bruk av manuelle teknikker i behandlingen av smerte er til tider polariserende. Nyere kunnskap om årsaksmekanismer for manuelle teknikker, samt den individuelle smerteopplevelsen har utfordret eldre behandlingsmodeller. Dette har brakt med seg mer frihet og muligheter for kreativitet hos den enkelte behandler, men trolig også mer usikkerhet i hvordan manuelle teknikker passer inn i en moderne behandlers hverdag. Dette foredraget vil fokusere på behandlingsteknikker for lumbalcolumna som er brukt i inn og utland av manuellterapeuter og deres rolle i et behandlingsforløp.

Svein Løkhaug

Svein Løkhaug er manuellterapeut og jobber til daglig klinisk på NIMI. Han har erfaring med en variert pasientpopulasjon hovedsakelig med smerter og funksjonsnedsettelse i muskel og skjelettsystemet. Han har også i flere år vært tilknyttet skøytelandslaget og er tilknyttet yngre rekruttlandslag i friidrett.

Bekkensmerte etter graviditet og forløsning: Forløp, differensialdiagnostikk og henvisning

Elisabeth K. Bjelland (manuellteraput og PhD) vil i sitt foredrag ta opp mulige årsaker til hvorfor noen kvinner har smerter i bekkenet etter graviditet og forløsning, og hva som er det naturlige forløp. Hun vil også ta opp diagnostikk og differensialdiagnostikk, og spørsmål om når og til hvem man bør henvise disse pasientene. Bjelland har studert bekkensmerter under og etter graviditet blant nesten 100 000 kvinner som deltok i Den norske mor og barn-undersøkelsen. For å forebygge langvarige smerter, er hun er opptatt av at kvinnene fanges opp av helsepersonell på et tidlig tidspunkt og at de får riktig diagnose, adekvate råd og god rehabilitering. 

Elisabeth Bjelland

Manuellterapeut Elisabeth K. Bjelland (PhD) er forsker ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. Der arbeider hun med spørsmål knyttet til menopausealder og dens betydning har for kvinners helse og dødelighet.  

Utstillerpause

Radiologi: Degenerative forandringer og alvorlig patologi

I foredraget vil Haakon snakke om:

 • Degenerative lidelser
 • Infeksjoner og svulster
 • Vanlige bifunn
 • Valg av modalitet

Haakon Taule Nordli

Haakon T. Nordli er lege, spesialist i radiologi. Arbeider som radiolog ved Aleris Helse Bergen. Interessefelt er nevroradiologi.

Utdeling av Muskel og skjelett-prisen og avslutning

Vinneren av muskel og skjelett-prisen 2020 presenteres.

Bankett

Bankett arrangeres på seminarhotellet. Les mer om arrangementet under avsnittet "Sosialt program" nedenfor.

This is custom heading element

SOSIALT PROGRAM

Fredag: Get-together på Wesselstuen

Etter fagprogrammet kan de som ønsker det bli med ut og spise på Wesselstuen. Wesselstuen har en over 60-årig historie og er sentralt beliggende ved Øvre Ole Bulls plass, like i nærheten av seminarhotellet. Denne kvelden vil det bli servert et godt måltid i en uformell og hyggelig setting. Inkludert er hovedrett, dessert og to enheter alkohol. Påmelding gjøres i seminarpåmeldingen. Det er et begrenset antall plasser, og plass kan ikke garanteres ved etterregistrering.

Pris Get-together: 750,-

 

Lørdag: Bankett på Hotel Norge by Scandic

Lørdagskvelden er det duket for bankett! Hvite duker og pent antrekk er en selvfølge. Vi får her servert en utsøkt treretters meny med drikke. Etter banketten spilles det opp til dans, god stemning er garantert. Det er begrenset antall plasser og påmelding gjøres i seminarbestillingen.

Pris bankett: 1050,-

This is custom heading element

hei

This is custom heading element

SEMINARHOTELL

Hotel Norge by Scandic åpnet første gang i 1885, og har siden åpningen vært et ikon og et av Bergens mest prominente hoteller. I 2018 gjenåpnet hotellet etter en omfattende totalrenovering, og er nå blitt et ikonisk og moderne hotell og en livlig møteplass der det lokale møter det internasjonale i en levende og unik atmosfære.

For deltakere på seminaret har vi fremforhandlet en spesielt god pris med hotellet. Prisen er kun tilgjengelig ved bestilling av hotellrom gjennom påmeldingsportalen.

Hotel Norge by Scandic
Nedre Ole Bullsplass 4
Bergen

PRISER OG PÅMELDING

Frist for early bird er 15. desember 2019, etter denne datoen øker seminaravgiften. Blant de som melder seg på i early bird-perioden vil det også trekkes ut en gratis weekend for to på Hotel Norge by Scandic.

Medlem

4950,-

Priser t.o.m. 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 4.350 kr
 • Kollegaveiledning torsdag: 950 kr

Priser etter 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 4.950 kr
 • Kollegaveiledning torsdag: 1.000 kr
PÅMELDING
Ikke-medlem

5950,-

Priser t.o.m. 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 4.950 kr
 • Kollegaveiledning torsdag: 950 kr

Priser etter 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 5.950 kr
 • Kollegaveiledning torsdag: 1.000 kr
PÅMELDING
STUDENT

2950,-

Priser t.o.m. 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 2.750 kr
 • Kollegaveiledning: 950 kr

Priser etter 15.desember 2019

 • Seminar fredag og lørdag: 2.950 kr
 • Kollegaveiledning: 1.000 kr
PÅMELDING

Priser og vilkår for sponsor og/eller utstiller, se eget punkt vedr. betingelser for utstillere.

KÅRINGER OG UTMERKELSER

KÅRINGER OG UTMERKELSER

Det er to kåringer på tverrfaglig seminar 2020:

Årets manuellterapeut

Kriteriene for å få prisen er at vedkommende er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor og har bidratt til å synliggjøre manuellterapi, enten via forskning, i media, gjennom fremragende klinisk praksis, gjennom utdanningsvirksomhet eller på annet vis. Frist for innsending av begrunnede forslag av kandidater er 1. mars 2020. Forslag med begrunnelse kan også sendes til info@manuellterapi.no. En jury oppnevnt av styrene i Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening velger blant de innkomne forslagene.

Muskel og skjelett-prisen

Muskel og skjelettprisen er norsk manuellterapis forskningspris. Prisen er på 20.000 kroner og deles ut på Servicekontorets tverrfaglige muskelskjelettseminarer hvert år. Statutter for prisen finnes her. Bidrag sendes mspris@manuellterapi.net innen 1. mars 2020.

 

 

 

 

FOR UTSTILLERE

FOR UTSTILLERE

Seminaret disponerer et område for utstillere og sponsorer. Området ligger i direkte tilknytning til konferansalen, noe som sikrer god eksponering og muligheter for å knytte kontakter med en stor andel av landets manuellterapeuter.

Sponsorer av Manuellterapeutenes Servicekontor har 6-8m2 vederlagsfritt utstillingsområde. For andre utstillere gjelder egne satser og betingelser. Ta kontakt med ansvarlig for utstillingsområdet dersom ditt firma ønsker å stille som utstiller.

hei

SPONSORER

Tverrfaglig seminar er sponset av:

Copyright 2018 Eventr. All rights reserved