Thon Hotel Oslofjord

Arrangør: Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening

Velkommen til feiring av vår autorisasjon!

For den enkelte manuellterapeut og fagmiljøet gir en autorisasjon nye muligheter. På seminaret tar vi deg med på en kort reise om hva som har skjedd av fagutvikling frem til i dag, praktisk info om hvordan du søker autorisasjon, konsekvenser og fremtidsmuligheter. Deretter vies seminaret til sentrale deler av den praktiske yrkesutøvelsen.

For medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor arrangeres generalforsamling på kvelden torsdag 10. november. Fagprogrammet varer fra fredags morgen til søndag.

På fredag blir det tradisjonen tro “Get-together” med fingermat og mingling, mens det lørdag arrangeres festmiddag med taler, prisutdelinger og live musikk.

Festmiddag lørdag, inkludert vinpakke, inngår i seminaravgiften.

Ellers er det kort vei fra konferansehotellet til flott turområde på Kalvøya, og kun noen minutter med tog inn til Oslo sentrum.

Dette er en viktig anledning for oss til å møtes, forberede oss på nye oppgaver og styrke fagmiljøet. Vi tilbyr derfor seminaret til en spesielt gunstig pris. Manuellterapeuter uteksaminert i 2020 eller seinere får sterkt rabattert seminaravgift. Ordinær deltaker? Spar hele 1500 kr ved påmelding innen 15. august.

Velkommen til faglig spennende dager 11. – 13. november 2022!

FORELESERE

Flere forelesere kommer og vil legges til lista fortløpende.

Ingvard Wilhelmsen
plus

Ingvard Wilhelmsen

Universitetet i Bergen

Lauritz Stoltenberg
plus

Lauritz Stoltenberg

Oslo Barne og Lungelegesenter

Lars Hubschle
plus

Lars Hubschle

Drammen sykehus

Rune Steinum
plus

Rune Steinum

MaritimHelse

Fredrik Nordum
plus

Fredrik Nordum

Akuttundervisning.no

Jostein Ellingsen
plus

Jostein Ellingsen

Institutt for manuellterapi

Eirik Rist Hauger
plus

Eirik Rist Hauger

MTklinikken Brynseng

Erik Aarum
plus

Erik Aarum

MTklinikken Brynseng

Rune Kvakestad
plus

Rune Kvakestad

Diakonhjemmet sykehus

Erik Iversen
plus

Erik Iversen

TBA

Steinar Madsen
plus

Steinar Madsen

Statens legemiddelverk

FAGPROGRAM

Seminaret har i 2022 tre dager med faglig program: Fredag, lørdag og søndag. På torsdag, før selve seminaret starter, arrangeres generalforsamling for medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor. Med forbehold om endringer.

Registrering

Mer informasjon kommer. 

Generalforsamling, Manuellterapeutenes Servicekontor

Registrering

Åpning av seminaret

Autorisasjon av manuellterapeuter – hva nå?

Livet er et usikkert prosjekt

Ingvard Wilhelmsen er opptatt av folks holdninger, og vil i dette foredraget snakke om holdninger til grubling og bekymring, smerter, usikkerhet, risiko, liv og død. Videre vil Wilhelmsen gå mer spesifikt inn på hvilken betydning våre våre holdninger til grubling og bekymring har på smerteopplevelsen.

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 23 år drevet en liten Hypokonderklinikk ved Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han har skrevet flere bøker, bl.a. ”Livet er et usikkert prosjekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Kongen anbefaler” og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”.

Lunch med utstillerpause

Akuttmedisin

Fredrik Nordum

Fredrik Hoff Nordum er lege med bred akuttmedisinsk erfaring. Han har bakgrunn som ambulansearbeider og paramedic, både fra Valdres og Oslo sentrum. Fredrik har solid undervisningserfaring innenfor akuttmedisin og førstehjelp, og er godkjent instruktør og hovedinstruktør i en rekke nasjonale akuttmedisinske kurs.

Erfaringer fra klinisk praksis som primærkontakt og portvokter, del 1

Presentasjonen vil bli gjennomført som en tverrfaglig dialog basert på kasuistikker og vil bli gjennomført etter modell av et dialogmøte. Som primærkontakt og portvokter i systemet, er det viktig at manuellterapeuten kan tenke utenfor sin egen ”boks”. Det å høste erfaring fra fastlegenes erfaringer og bidra med å utvikle tverrfaglige samarbeidsmodeller ansees som viktig. I presentasjonen vil manuellterapeutens funn og konklusjoner diskuteres med legen for å klargjøre hvor legen og manuellterapeuten utfyller hverandre på best mulig måte. Eventuelle tilleggsundersøkelser blir diskutert og evaluert. Det blir og lagt fram kasuistikker der legen ber om tilleggsundersøkelse av MT.

Jostein Ellingsen

Jostein  Ellingsen har jobbet som manuellterapeut siden 1985. Vært primærkontakt siden oppstart av prøveprosjekter. Vært 16 år ved manuellterapiutdanningen ved UiB. I hele denne perioden har han sett på manuellterapeutenes primærkontaktrolle som viktig og i den sammenheng utviklet en praksis der tverrfaglig samarbeid har stått i sentrum. Et sømløst samarbeid med fastlegen har vært en […]

Rune Steinum

Rune Steinum er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet 35 år i fulltids allmennpraksis. I tillegg har han hatt forskjellige offentlige kommunale legestillinger som smittevernlege, kommuneoverlege, legevaktsoverlege, sykehjemslege etc. Han arbeider en del  i bedriftshelsetjenester og er godkjent sjø- og petroleumslege. De siste år har han drevet helprivat allmennpraksis og videokonsultasjonstjenester . Samarbeid med fysioterapeuter […]

Utstillerpause

Erfaringer fra klinisk praksis som primærkontakt og portvokter, del 2

Presentasjonen vil bli gjennomført som en tverrfaglig dialog basert på kasuistikker og vil bli gjennomført etter modell av et dialogmøte. Som primærkontakt og portvokter i systemet, er det viktig at manuellterapeuten kan tenke utenfor sin egen ”boks”. Det å høste erfaring fra fastlegenes erfaringer og bidra med å utvikle tverrfaglige samarbeidsmodeller ansees som viktig. I presentasjonen vil manuellterapeutens funn og konklusjoner diskuteres med legen for å klargjøre hvor legen og manuellterapeuten utfyller hverandre på best mulig måte. Eventuelle tilleggsundersøkelser blir diskutert og evaluert. Det blir og lagt fram kasuistikker der legen ber om tilleggsundersøkelse av MT.

Jostein Ellingsen

Jostein  Ellingsen har jobbet som manuellterapeut siden 1985. Vært primærkontakt siden oppstart av prøveprosjekter. Vært 16 år ved manuellterapiutdanningen ved UiB. I hele denne perioden har han sett på manuellterapeutenes primærkontaktrolle som viktig og i den sammenheng utviklet en praksis der tverrfaglig samarbeid har stått i sentrum. Et sømløst samarbeid med fastlegen har vært en […]

Rune Steinum

Rune Steinum er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet 35 år i fulltids allmennpraksis. I tillegg har han hatt forskjellige offentlige kommunale legestillinger som smittevernlege, kommuneoverlege, legevaktsoverlege, sykehjemslege etc. Han arbeider en del  i bedriftshelsetjenester og er godkjent sjø- og petroleumslege. De siste år har han drevet helprivat allmennpraksis og videokonsultasjonstjenester . Samarbeid med fysioterapeuter […]

Muskel- og skjelettprisen 2020: Presentasjon av bidrag

“Get-together”

Bli med på en hyggelig "get-together". Vi reiser samlet til Den sultne mave på Stabekk, der vi får servert indisk mat. Husk å huke av for get-together ved påmelding dersom du ønsker å være med.

Den Sultne Mave

Differensialdiagnostikk kvinne

Differensialdiagnostikk eldre

Differensialdiagnostikk barn

Erik Aarum
Lauritz Stoltenberg

Mer informasjon om foreleser kommer

Lunch med utstillerpause

Differensialdiagnostikk unge

Erik Iversen

Differensialdiagnostikk mann

Utstillerpause

Hvorfor har jeg vondt i ryggen?

Lars Hubschle

Lars Hübschle er utdannet ortoped og ryggkirurg fra Sveits. Siden 2006 har han jobbet som overlege og seksjonsoverlege ved ryggseksjonen på Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Han har brukt overlege permisjonen sin i flere omganger for å arbeide som ortoped ved Okhaldhunga Community Hospital i Nepal, et lite sykehus omtrent 7 mil sør for Mt. […]

Andre land, andre kulturer og andre smerter

Andre land, andre kulturer, andre smerter... Gi oss i dag vårt daglige brød – når ingen hjelper deg når du er syk Problemer vi ikke visste vi hadde – når alle hjelper deg til du er syk? Hvordan oppfatter vi kroppen vår? Kunnskap og aksept av sykdom i andre kulturer Rehabilitering hvorfor og til hva?
Lars Hubschle

Lars Hübschle er utdannet ortoped og ryggkirurg fra Sveits. Siden 2006 har han jobbet som overlege og seksjonsoverlege ved ryggseksjonen på Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Han har brukt overlege permisjonen sin i flere omganger for å arbeide som ortoped ved Okhaldhunga Community Hospital i Nepal, et lite sykehus omtrent 7 mil sør for Mt. […]

Festmiddag

Bankett arrangeres på seminarhotellet. Les mer om arrangementet under avsnittet "Sosialt program" nedenfor.

Farmakologi

Bivirkninger som gir "muskelskjelettsymptomer". Mer informasjon kommer.

Steinar Madsen

Bruk av og henvisning til bildediagnostikk innen muskel-skjelett: MR

Rune Kvakestad

Ultralyddiagnostikk i klinisk praksis – hvilke pasienter skal henvises?

Eirik Rist Hauger

Utdeling av Muskel og skjelett-prisen

Vinneren av muskel og skjelett-prisen 2020 presenteres.

Lunch og hjemreise

10. NOVEMBER: PRE-KURS FOR MT-STUDENTER

For deg som studerer manuellterapi nærmer det seg tidspunkt for avsluttende klinisk eksamen, enten du er student ved Universitetet i Bergen eller utenlandsstudent i veiledet praksis. For å gjøre deg best rustet til eksamen arrangerer Norsk Manuellterapeutforening for første gang et eksamens-preppekurs.

Foreleser er manuellterapinestor Jostein Ellingsen. Ellingsen har vært tidligere universitetslektor på manuellterapistudiet. Han har også vært eksaminator og sensor på praktisk avsluttende prøve i manuellterapi. Han har i samarbeid med UiB utviklet videobibliotek med manipulasjonsfilmer som brukes på undervisningen i manuellterapi.

Ellingsen vil på dette kurset gjennomgå sentrale elementer innen undersøkelse, differensialdiagnostikk, manipulasjonsbehandling og manuelle teknikker som han av erfaring vet at mange studenter opplever som vanskelig. Det vil være satt av god tid til spørsmål og svar underveis.

For deg som er påmeldt Muskelskjelettseminar2022: “Autorisert manuellterapeut – hva nå?” inngår kurset i seminaravgiften. Les mer om seminaret på www.muskelskjelettseminar.no. For de som ikke deltar på muskelskjelett-seminaret koster kurset 1500 kr.

This is custom heading element

SOSIALT PROGRAM

Fredag: “Get-together”

Etter fagprogrammet blir det arrangert “Get-together”, tradisjonen tro. Vi drar samlet til Den sultne mave på Stabekk, felles transport er inkludert.  Det er et begrenset antall plasser, og plass kan ikke garanteres ved etterregistrering. Vi anbefaler derfor å være hurtig ute med påmeldingen.

Pris “Get-together”: 590,-

 

Lørdag: Bankett på Thon Hotel Oslofjord

Lørdagskvelden er det duket for bankett! Hvite duker og pent antrekk er en selvfølge. Vi får her servert en utsøkt treretters meny med drikke. Etter banketten spiller Lazy opp til dans. Lazy spiller rockagitarmusikk fra 70-tallet som er dansbart og som swinger. Bandet består av Glen Paulsen trommer, Stefan Selchow på bass, Vallon Gabrielsen gitar, Jørgen Windelstad på gitar og Ole Marius Lund sang, munnspill. Sistnevnte arbeider for øvrig som manuellterapeut på Jæren når han ikke spiller og synger.

Bankett (inkludert mat og drikkepakke) er inkludert i seminarprisen! 

This is custom heading element

hei

This is custom heading element

SEMINARHOTELL

Thon Hotel Oslofjord er beliggende sentralt i Sandvika. Hotellet er i nær tilknytning til E18 Drammensveien og kun noen få minutter gange fra Sandvika togstasjon. Adkomst til Sandvika togstasjon er 14 minutter fra Oslo S eller 38 minutter med flytoget fra Oslo Lufthavn.

For deltakere på seminaret har vi fremforhandlet en spesielt god pris med hotellet. Prisen er tilgjengelig ved bestilling av hotellrom på denne siden, og seminarprisen gjelder kun frem til 10. august 2022. Vi kan ikke garantere ledig hotellrom på konferansehotellet ved bestilling etter 10. august. Bestill rom på denne lenka:

PRISER OG PÅMELDING

Early bird 15. august: Frist for early bird er 15. august 2022, etter denne datoen øker seminaravgiften. Blant de som melder seg på i early bird-perioden vil det også trekkes ut en gratis weekend for to på Thon Hotel Oslofjord.

Merk vedr. booking av hotellrom: For deltakere på seminaret har vi fremforhandlet en spesielt god pris på overnatting. Den enkelte bestiller hotellrom selv, ved å klikke på knappen nedenfor. Seminarprisen gjelder kun frem til 10. august 2022. For bestillinger gjort etter 10. august kan vi ikke garantere at det er ledig hotellrom på konferansehotellet.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Husk at du kan søke om reisestipend fra Fysiofondet. 

Er du utstiller? Priser og vilkår for sponsor og/eller utstiller, se eget punkt vedr. betingelser for utstillere nedenfor.

FOR UTSTILLERE

FOR UTSTILLERE

Seminaret disponerer et område for utstillere og sponsorer. Området ligger i direkte tilknytning til konferansesalen, noe som sikrer god eksponering og muligheter for å knytte kontakter med en stor andel av landets manuellterapeuter.

Sponsorer av Manuellterapeutenes Servicekontor har 6m2 vederlagsfritt utstillingsområde. For andre utstillere gjelder egne satser og betingelser. Ta kontakt med ansvarlig for utstillingsområdet dersom ditt firma ønsker å stille som utstiller.

hei

KÅRINGER OG UTMERKELSER

KÅRINGER OG UTMERKELSER

Det er to kåringer på tverrfaglig seminar 2022:

Årets manuellterapeut

Kriteriene for å få prisen er at vedkommende er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor og har bidratt til å synliggjøre manuellterapi, enten via forskning, i media, gjennom fremragende klinisk praksis, gjennom utdanningsvirksomhet eller på annet vis. Frist for innsending av begrunnede forslag av kandidater er 1. oktober 2022. Forslag med begrunnelse kan også sendes til info@manuellterapi.no. En jury oppnevnt av styrene i Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening velger blant de innkomne forslagene.

Muskel og skjelett-prisen

Muskel og skjelettprisen er norsk manuellterapis forskningspris. Prisen er på 20.000 kroner og deles ut på Servicekontorets tverrfaglige muskelskjelettseminarer hvert år. Statutter for prisen finnes her. Bidrag sendes mspris@manuellterapi.net innen 1. oktober 2022.

 

 

 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Ligger konferansehotellet langt fra offentlig transport?

Hotellet ligger i Sandvika sentrum, kun 900 meter fra Sandvika stasjon og vis-a-vis E18. Buss og tog, inkludert Flytoget, stopper her.

Tilbyr dere early bird?

Ja, ved påmelding innen 15. august er det 1500,- redusert seminaravgift for ordinære deltakere.

Er det begrenset kapasitet på seminaret?

For å være sikret hotellrom må en bestille innen 10. august. Det er også begrenset kapasitet på “Get-together” fredag kveld.

SPONSORER

Muskelskjelettseminar 2022 er sponset av:

Copyright 2018 Eventr. All rights reserved