Thon Hotel Oslofjord

Arrangør: Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening

Velkommen til feiring av vår autorisasjon!

For den enkelte manuellterapeut og fagmiljøet gir en autorisasjon nye muligheter. På seminaret tar vi deg med på en kort reise om hva som har skjedd av fagutvikling frem til i dag, praktisk info om hvordan du søker autorisasjon, konsekvenser og fremtidsmuligheter. Deretter vies seminaret til sentrale deler av den praktiske yrkesutøvelsen.

For medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor arrangeres generalforsamling på kvelden torsdag 10. november. Fagprogrammet varer fra fredags morgen til søndag.

På fredag blir det tradisjonen tro “Get-together” med god mat og mingling, mens det lørdag arrangeres festmiddag med taler, prisutdelinger og live musikk.

Festmiddag lørdag, inkludert vinpakke, inngår i seminaravgiften.

Ellers er det kort vei fra konferansehotellet til flott turområde på Kalvøya, og kun noen minutter med tog inn til Oslo sentrum.

Dette er en viktig anledning for oss til å møtes, forberede oss på nye oppgaver og styrke fagmiljøet. Vi tilbyr derfor seminaret til en spesielt gunstig pris. Manuellterapeuter uteksaminert i 2020 eller seinere får sterkt rabattert seminaravgift.

Velkommen til faglig spennende dager 11. – 13. november 2022!

FORELESERE OG BIDRAGSYTERE

Flere forelesere kommer og vil legges til lista fortløpende.

Ingvard Wilhelmsen
plus

Ingvard Wilhelmsen

Universitetet i Bergen

Lauritz Stoltenberg
plus

Lauritz Stoltenberg

Oslo Barne og Lungelegesenter

Lars Hubschle
plus

Lars Hubschle

Drammen sykehus

Rune Steinum
plus

Rune Steinum

MaritimHelse

Naeem Zahid
plus

Naeem Zahid

Aleris

Jostein Ellingsen
plus

Jostein Ellingsen

Institutt for manuellterapi

Eirik Rist Hauger
plus

Eirik Rist Hauger

MTklinikken Brynseng

Erik Aarum
plus

Erik Aarum

MTklinikken Brynseng

Rune Kvakestad
plus

Rune Kvakestad

Lovisenberg Sykehus

Erik Iversen
plus

Erik Iversen

Olympiatoppen

Steinar Madsen
plus

Steinar Madsen

Statens legemiddelverk

Trygve Svensson
plus

Trygve Svensson

Tankesmien Agenda

Olaf Fjeld
plus

Olaf Fjeld

Oslo Universitetssykehus

Elisabeth K. Bjelland
plus

Elisabeth K. Bjelland

OsloMet

Gerd Kristiansen
plus

Gerd Kristiansen

LO-leder, 2013-2017

Lenea
plus

Lenea

kjent fra The Voice

André Nerheim
plus

André Nerheim

LO

Sven Fredriksen
plus

Sven Fredriksen

IMT Sortland AS

Anders Galaasen Bakken
plus

Anders Galaasen Bakken

Karolinska Institutet

Olav Aure
plus

Olav Aure

Larvik Fysioterapi

Peter Chr. Lehne
plus

Peter Chr. Lehne

Norsk Manuellterapeutforening

Liv Qvigstad Øverby
plus

Liv Qvigstad Øverby

Første kvinnelige manuellterapeut

David Werner
plus

David Werner

Universitetet i Nord-Norge

FAGPROGRAM

Seminaret har i 2022 tre dager med faglig program: Fredag, lørdag og søndag. På torsdag, før selve seminaret starter, arrangeres generalforsamling for medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor. Med forbehold om endringer.

Registrering

Mer informasjon kommer. 

Generalforsamling, Manuellterapeutenes Servicekontor

Registrering

Åpning av seminaret

Lenea

Foto: Mari Hajem

Autorisasjon av manuellterapeuter – hva nå?

Liv Qvigstad Øverby
Peter Chr. Lehne
Sven Fredriksen
André Nerheim

Foto: LO/Kyrre Lien (Kristiansen)

Gerd Kristiansen
Trygve Svensson

Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman

Livet er et usikkert prosjekt

Ingvard Wilhelmsen er opptatt av folks holdninger, og vil i dette foredraget snakke om holdninger til grubling og bekymring, smerter, usikkerhet, risiko, liv og død. Videre vil Wilhelmsen gå mer spesifikt inn på hvilken betydning våre våre holdninger til grubling og bekymring har på smerteopplevelsen.

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 23 år drevet en liten Hypokonderklinikk ved Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han har skrevet flere bøker, bl.a. ”Livet er et usikkert prosjekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Kongen anbefaler” og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”.

Lunch med utstillerpause

Bekkensmerter etter graviditet: forløp, differensialdiagnose og henvisning

Manuellterapeut Elisabeth K. Bjelland (PhD) vil undervise om bekkensmerter i forbindelse med graviditet og forløsning. Hun vil komme inn på mulige årsaker, naturlig forløp, faktorer som er knyttet til langvarige smerter, samt differensialdiagnostikk og henvisning. Bjelland har i sine doktorgrads- og postdoktorprosjekter benyttet data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) for å studer bekkensmerter under og etter graviditet.

Elisabeth K. Bjelland

Elisabeth K. Bjelland er i dag førsteamanuensis ved masterstudiet i helsevitenskap, spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse, ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, OsloMet. For å forebygge langvarige bekkensmerter, er hun er opptatt av at kvinnene fanges opp av helsepersonell på et tidlig tidspunkt og at de får riktig diagnose, adekvate råd og god rehabilitering.

Erfaringer fra klinisk praksis som primærkontakt og portvokter, del 1

Presentasjonen vil bli gjennomført som en tverrfaglig dialog basert på kasuistikker og vil bli gjennomført etter modell av et dialogmøte. Som primærkontakt og portvokter i systemet, er det viktig at manuellterapeuten kan tenke utenfor sin egen ”boks”. Det å høste erfaring fra fastlegenes erfaringer og bidra med å utvikle tverrfaglige samarbeidsmodeller ansees som viktig. I presentasjonen vil manuellterapeutens funn og konklusjoner diskuteres med legen for å klargjøre hvor legen og manuellterapeuten utfyller hverandre på best mulig måte. Eventuelle tilleggsundersøkelser blir diskutert og evaluert. Det blir og lagt fram kasuistikker der legen ber om tilleggsundersøkelse av MT.

Jostein Ellingsen

Jostein  Ellingsen har jobbet som manuellterapeut siden 1985. Vært primærkontakt siden oppstart av prøveprosjekter. Vært 16 år ved manuellterapiutdanningen ved UiB. I hele denne perioden har han sett på manuellterapeutenes primærkontaktrolle som viktig og i den sammenheng utviklet en praksis der tverrfaglig samarbeid har stått i sentrum. Et sømløst samarbeid med fastlegen har vært en […]

Rune Steinum

Rune Steinum er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet 35 år i fulltids allmennpraksis. I tillegg har han hatt forskjellige offentlige kommunale legestillinger som smittevernlege, kommuneoverlege, legevaktsoverlege, sykehjemslege etc. Han arbeider en del  i bedriftshelsetjenester og er godkjent sjø- og petroleumslege. De siste år har han drevet helprivat allmennpraksis og videokonsultasjonstjenester . Samarbeid med fysioterapeuter […]

Utstillerpause

Erfaringer fra klinisk praksis som primærkontakt og portvokter, del 2

Presentasjonen vil bli gjennomført som en tverrfaglig dialog basert på kasuistikker og vil bli gjennomført etter modell av et dialogmøte. Som primærkontakt og portvokter i systemet, er det viktig at manuellterapeuten kan tenke utenfor sin egen ”boks”. Det å høste erfaring fra fastlegenes erfaringer og bidra med å utvikle tverrfaglige samarbeidsmodeller ansees som viktig. I presentasjonen vil manuellterapeutens funn og konklusjoner diskuteres med legen for å klargjøre hvor legen og manuellterapeuten utfyller hverandre på best mulig måte. Eventuelle tilleggsundersøkelser blir diskutert og evaluert. Det blir og lagt fram kasuistikker der legen ber om tilleggsundersøkelse av MT.

Jostein Ellingsen

Jostein  Ellingsen har jobbet som manuellterapeut siden 1985. Vært primærkontakt siden oppstart av prøveprosjekter. Vært 16 år ved manuellterapiutdanningen ved UiB. I hele denne perioden har han sett på manuellterapeutenes primærkontaktrolle som viktig og i den sammenheng utviklet en praksis der tverrfaglig samarbeid har stått i sentrum. Et sømløst samarbeid med fastlegen har vært en […]

Rune Steinum

Rune Steinum er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet 35 år i fulltids allmennpraksis. I tillegg har han hatt forskjellige offentlige kommunale legestillinger som smittevernlege, kommuneoverlege, legevaktsoverlege, sykehjemslege etc. Han arbeider en del  i bedriftshelsetjenester og er godkjent sjø- og petroleumslege. De siste år har han drevet helprivat allmennpraksis og videokonsultasjonstjenester . Samarbeid med fysioterapeuter […]

Muskel- og skjelettprisen 2020: Presentasjon av bidrag

David Werner
Olav Aure
Anders Galaasen Bakken

“Get-together”

Bli med på en hyggelig "get-together". Vi reiser samlet til Den sultne mave på Stabekk, der vi får servert indisk mat. Husk å huke av for get-together ved påmelding dersom du ønsker å være med.

Den Sultne Mave

Den digitale manuellterapeuten

Naeem Zahid

Naeem Zahid er kirurg, har doktorgrad i folkehelse og en master i administrasjon. Han har tidligere jobbet med ehelse i Telenor, og er nå medisinsk direktør i Aleris.

Akuttmedisin

Naeem Zahid

Naeem Zahid er kirurg, har doktorgrad i folkehelse og en master i administrasjon. Han har tidligere jobbet med ehelse i Telenor, og er nå medisinsk direktør i Aleris.

Utstillerpause

Differensialdiagnostikk barn

Erik Aarum

Manuellterapeut 1991 Primærkontakt 2006 Mangeårig praksisveileder for studenter i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, Klinisk Masterstudium i manuellterapi. Undervist og arrangert kurs i manuellterapi for spedbarn, barn og unge. Har lang erfaring på behandling av spedbarn, barn og unge.

Lauritz Stoltenberg

Tidligere nyfødt intensiv lege,Dr. med. Nå barnenevrolog ved Catosenteret. Erfaring fra Aker Sykehus, Drammen Sykehus, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus. Avtalespesialist i mange år.

Lunch med utstillerpause

Differensialdiagnostikk unge

Klinisk undersøkelse, utredning, anbefalte tilleggsutredninger ved ulike diagnoser og tiltak.

Erik Iversen

Erik Iversen er manuellterapeut ved Olympiatoppen med fokusområde på utredning og rehabilitering av idrettsskader i underekstremiteten.

Differensialdiagnostikk eldre – med vekt på nevrologi

Olaf Fjeld

Utstillerpause

Hvorfor har jeg vondt i ryggen?

Lars Hubschle

Lars Hübschle er utdannet ortoped og ryggkirurg fra Sveits. Siden 2006 har han jobbet som overlege og seksjonsoverlege ved ryggseksjonen på Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Han har brukt overlege permisjonen sin i flere omganger for å arbeide som ortoped ved Okhaldhunga Community Hospital i Nepal, et lite sykehus omtrent 7 mil sør for Mt. […]

Andre land, andre kulturer og andre smerter

Andre land, andre kulturer, andre smerter... Gi oss i dag vårt daglige brød – når ingen hjelper deg når du er syk Problemer vi ikke visste vi hadde – når alle hjelper deg til du er syk? Hvordan oppfatter vi kroppen vår? Kunnskap og aksept av sykdom i andre kulturer Rehabilitering hvorfor og til hva?
Lars Hubschle

Lars Hübschle er utdannet ortoped og ryggkirurg fra Sveits. Siden 2006 har han jobbet som overlege og seksjonsoverlege ved ryggseksjonen på Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Han har brukt overlege permisjonen sin i flere omganger for å arbeide som ortoped ved Okhaldhunga Community Hospital i Nepal, et lite sykehus omtrent 7 mil sør for Mt. […]

Festmiddag

Bankett arrangeres på seminarhotellet. Les mer om arrangementet under avsnittet "Sosialt program" nedenfor.

Farmakologi

Bivirkninger som gir "muskelskjelettsymptomer". Mer informasjon kommer.

Steinar Madsen

Muskel-skjelettradiologi: Fra samfunnsperspektiv til hverdagsdiagnostikk

Rune vil snakke om forventninger til diagnostikk fra pasienter, klinikere og tilsynsmyndigheter. Han vil også ta for seg litt om markedskrefter som er i spill. Deretter blir det en gjennomgang av grunnleggende kunnskap om bruk av/henvisning til ultralyd, røntgen, CT og MR.

Rune Kvakestad

Rune Kvakestad er spesialist i radiologi og avdelingsoverlege ved Radiologisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han har arbeidet med muskel-skjelettradiologi som hovedområde siden 2004, både innen det offentlige og private. Foredragsholder i spesialistutdanning av leger innen radiologi, ortopedi og fysikalsk medisin.

Ultralyddiagnostikk i klinisk praksis – hvilke pasienter skal henvises?

Eirik Rist Hauger

Utdeling av Muskel og skjelett-prisen

Vinneren av muskel og skjelett-prisen 2020 presenteres.

Lunch og hjemreise

10. NOVEMBER: PRE-KURS FOR MT-STUDENTER

For deg som studerer manuellterapi nærmer det seg tidspunkt for avsluttende klinisk eksamen, enten du er student ved Universitetet i Bergen eller utenlandsstudent i veiledet praksis. For å gjøre deg best rustet til eksamen arrangerer Norsk Manuellterapeutforening for første gang et eksamens-preppekurs.

Foreleser er manuellterapinestor Jostein Ellingsen. Ellingsen har vært tidligere universitetslektor på manuellterapistudiet. Han har også vært eksaminator og sensor på praktisk avsluttende prøve i manuellterapi. Han har i samarbeid med UiB utviklet videobibliotek med manipulasjonsfilmer som brukes på undervisningen i manuellterapi.

Ellingsen vil på dette kurset gjennomgå sentrale elementer innen undersøkelse, differensialdiagnostikk, manipulasjonsbehandling og manuelle teknikker som han av erfaring vet at mange studenter opplever som vanskelig. Det vil være satt av god tid til spørsmål og svar underveis.

For deg som er påmeldt Muskelskjelettseminar2022: “Autorisert manuellterapeut – hva nå?” inngår kurset i seminaravgiften. For de som ikke deltar på muskelskjelett-seminaret men som ønsker å delta er kursavgiften 1500 kr.

This is custom heading element

SOSIALT PROGRAM

Fredag: “Get-together”

Etter fagprogrammet blir det arrangert “Get-together”, tradisjonen tro. Vi drar samlet til Den sultne mave på Stabekk, felles transport er inkludert.  Det er et begrenset antall plasser, og plass kan ikke garanteres ved etterregistrering. Vi anbefaler derfor å være hurtig ute med påmeldingen.

Pris “Get-together”: 590,-

 

Lørdag: Bankett på Thon Hotel Oslofjord

Lørdagskvelden er det duket for bankett! Hvite duker og pent antrekk er en selvfølge. Vi får her servert en utsøkt treretters meny med drikke. Etter banketten sørger Skamskutt for stemningen. Skamskutt spiller musikk som spenner fra 1920 til 2022 – det eneste de ikke spiller er rap. Bandet består av:

  • Ivan Storm Juliussen på bass: Spiller for tiden på TV med Arvid Mæland
  • Oddvar Solheim på gitar: Kåret to ganger til Norges beste rocke- og bluesgitarist
  • Bright Owen Ognedal på vokal: Legendarisk trubadur med kanskje Norges beste Jonny Cash-tolkninger
  • Thord Gilje på gitar og vokal: Vokalist i Bad Uforia, et at de hotteste rockebandene i Norge for tiden
  • Elina Lund på vokal: Kjent fra bandet Cirkus of Sirens
  • Torstein Kyllevik på trommmer
  • Ole Marius Lund, spiller og synger

Bankett (inkludert mat og drikkepakke) er inkludert i seminarprisen! 

This is custom heading element

hei

This is custom heading element

SEMINARHOTELL

Thon Hotel Oslofjord er beliggende sentralt i Sandvika. Hotellet er i nær tilknytning til E18 Drammensveien og kun noen få minutter gange fra Sandvika togstasjon. Adkomst til Sandvika togstasjon er 14 minutter fra Oslo S eller 38 minutter med flytoget fra Oslo Lufthavn.

Deltakere på seminaret kan bestille hotellrom til rabattert pris frem 30. september ved bruk av lenken nedenfor. Det er kun noen få rom igjen til denne prisen.

Bestilling av hotellrom etter dette kan gjøres direkte på Thon Hotel sine nettsider.

PRISER OG PÅMELDING

Merk vedr. booking av hotellrom: For deltakere på seminaret har vi fremforhandlet en spesielt god pris på overnatting. Den enkelte bestiller hotellrom selv, ved å klikke på knappen nedenfor. Seminarprisen gjelder kun frem til 30. september 2022. For bestillinger gjort etter 30. september kan vi ikke garantere at det er ledig hotellrom på konferansehotellet.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Husk at du kan søke om reisestipend fra Fysiofondet. 

Er du utstiller? Priser og vilkår for sponsor og/eller utstiller, se eget punkt vedr. betingelser for utstillere nedenfor. Påmeldingen til seminaret er svært god. Seminaret er derfor en god måte å komme i kontakt med en stor andel av landets manuellterapeuter. 

FOR UTSTILLERE

FOR UTSTILLERE

Seminaret disponerer et område for utstillere og sponsorer. Området ligger i direkte tilknytning til konferansesalen, noe som sikrer god eksponering og muligheter for å knytte kontakter med en stor andel av landets manuellterapeuter.

Sponsorer av Manuellterapeutenes Servicekontor har 6m2 vederlagsfritt utstillingsområde. For andre utstillere gjelder egne satser og betingelser. Ta kontakt med ansvarlig for utstillingsområdet dersom ditt firma ønsker å stille som utstiller.

hei

KÅRINGER OG UTMERKELSER

KÅRINGER OG UTMERKELSER

Det er to kåringer på tverrfaglig seminar 2022:

Årets manuellterapeut

Kriteriene for å få prisen er at vedkommende er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor og har bidratt til å synliggjøre manuellterapi, enten via forskning, i media, gjennom fremragende klinisk praksis, gjennom utdanningsvirksomhet eller på annet vis. Frist for innsending av begrunnede forslag av kandidater er 1. oktober 2022. Forslag med begrunnelse kan også sendes til info@manuellterapi.no. En jury oppnevnt av styrene i Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening velger blant de innkomne forslagene.

Muskel og skjelett-prisen

Muskel og skjelettprisen er norsk manuellterapis forskningspris. Prisen er på 20.000 kroner og deles ut på Servicekontorets tverrfaglige muskelskjelettseminarer hvert år. Statutter for prisen finnes her…. Bidrag sendes mspris@manuellterapi.net innen 1. oktober 2022.

 

 

 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Ligger konferansehotellet langt fra offentlig transport?

Hotellet ligger i Sandvika sentrum, kun 900 meter fra Sandvika stasjon og vis-a-vis E18. Buss og tog, inkludert Flytoget, stopper her.

Tilbyr dere early bird?

Ja, ved påmelding innen 15. august er det 1500,- redusert seminaravgift for ordinære deltakere.

Er det begrenset kapasitet på seminaret?

For å være sikret hotellrom må en bestille innen 10. august. Det er også begrenset kapasitet på “Get-together” fredag kveld.

SPONSORER

Muskelskjelettseminar 2022 er sponset av:

Copyright 2018 Eventr. All rights reserved