Elisabeth K. Bjelland

Førsteamanuensis @ OsloMet

Elisabeth K. Bjelland er i dag førsteamanuensis ved masterstudiet i helsevitenskap, spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse, ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, OsloMet. For å forebygge langvarige bekkensmerter, er hun er opptatt av at kvinnene fanges opp av helsepersonell på et tidlig tidspunkt og at de får riktig diagnose, adekvate råd og god rehabilitering.Bjelland har i sine doktorgrads- og postdoktorprosjekter benyttet data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) for å studer bekkensmerter under og etter graviditet.

Forelesninger

  • Bekkensmerter etter graviditet: forløp, differensialdiagnose og henvisning