Geir Samland

Chief Commercial Officer @ Aspit

Geir har vært ansatt i Aspit siden 2005 og har jobbet med journalsystemene PsykBase og Physica og tilhørende moduler. Han har holdt mange kurs og seminarer for kundene som bruker Aspit sine systemer. Geir deltar også på kongresser som blir arrangert av de forskjellige yrkesgruppene innen helse. Geir er også leder av marked/salg avd. i Aspit.

Forelesninger

  • Kollegasamling (Valgfritt)