Olaf Randall Fjeld

Nevrolog, PhD @ Oslo Universitetssykehus

Olaf Fjeld er utdannet lege ved Trinity College Dublin, Irland. Han er spesialist i Nevrologi og arbeider til vanlig ved Oslo Universitetssykehus. Han har skrevet en rekke artikler om isjias i kjente internasjonale rygg-tidsskrifter. 

Forelesninger

  • Prolapskirurgi: Rygglidelser fra en nevrologs perspektiv