Lauritz Stoltenberg

Barnelege @ Oslo Barne og Lungelegesenter

Tidligere nyfødt intensiv lege,Dr. med. Nå barnenevrolog ved Catosenteret. Erfaring fra Aker Sykehus, Drammen Sykehus, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus. Avtalespesialist i mange år.

Forelesninger

  • Differensialdiagnostikk barn