Borrik Schjødt

Seniorpsykologspesialist @ Haukeland Universitetssjukehus

Borrik Schjødt er psykolog og har arbeidet ved Seksjon smertebehandling og palliasjon ved Haukeland Universitetssjukehus siden 1993. Han er spesialist i voksenpsykologi og i samfunnspsykologi, og leder fagutvalg for klinisk helsepsykologi i Norsk Psykologforening. Han har lang erfaring i arbeid med pasienter med langvarige smerter, med palliative smerter og akuttsmerter.

Forelesninger

  • Smerter og smerteopplevelse