Rune Steinum

Lege @ MaritimHelse

Rune Steinum er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet 35 år i fulltids allmennpraksis. I tillegg har han hatt forskjellige offentlige kommunale legestillinger som smittevernlege, kommuneoverlege, legevaktsoverlege, sykehjemslege etc. Han arbeider en del  i bedriftshelsetjenester og er godkjent sjø- og petroleumslege. De siste år har han drevet helprivat allmennpraksis og videokonsultasjonstjenester .

Samarbeid med fysioterapeuter og manuellterapeuter har alltid vært en målsetning for å oppnå en enighet om diagnostikk og symptomforståelse og er oppnådd siden 1990 i forhold til manuellterapeut Jostein Ellingsen.

Forelesninger

  • Erfaringer fra klinisk praksis som primærkontakt og portvokter, del 2
  • Erfaringer fra klinisk praksis som primærkontakt og portvokter, del 1