Jostein Ellingsen

Manuellterapeut @ Institutt for manuellterapi

Jostein  Ellingsen har jobbet som manuellterapeut siden 1985. Vært primærkontakt siden oppstart av prøveprosjekter. Vært 16 år ved manuellterapiutdanningen ved UiB. I hele denne perioden har han sett på manuellterapeutenes primærkontaktrolle som viktig og i den sammenheng utviklet en praksis der tverrfaglig samarbeid har stått i sentrum. Et sømløst samarbeid med fastlegen har vært en nøkkel  til god praksis. Har siden 1990 hatt nært samarbeid meg lege Rune Steinum.

Forelesninger

  • Erfaringer fra klinisk praksis som primærkontakt og portvokter, del 2
  • Erfaringer fra klinisk praksis som primærkontakt og portvokter, del 1