Tor Magne Madland

Overlege, revmatologisk avdeling @ Haukeland Universitetssjukehus

Tor Magne Madland harĀ arbeidet ved Revmatologisk avd Haukeland Universitetssykehus fra 1993, og ble spesialist i revmatologi i 1997. Madhand tok PhD i 2007 med avhandling om ulike aspekter ved revmatoid artritt og psoriasisartritt. Faglig hovedinteresse er perifere og aksiale spondyloartritter, men han arbeider bredt med utredning og behandling av ulike inflammatoriske og immunologiske systemsykdommer.

Forelesninger

  • Inflammatoriske ryggsykdommer i bekken/columna: Spondyloartritter