Rune Kvakestad

Avdelingsoverlege @ Lovisenberg Sykehus

Rune Kvakestad er spesialist i radiologi og avdelingsoverlege ved Radiologisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han har arbeidet med muskel-skjelettradiologi som hovedområde siden 2004, både innen det offentlige og private. Foredragsholder i spesialistutdanning av leger innen radiologi, ortopedi og fysikalsk medisin.

Forelesninger

  • Muskel-skjelettradiologi: Fra samfunnsperspektiv til hverdagsdiagnostikk